For English, see below. 

Hail Knights,
Bij deze de agenda voor juni.

Tot ziens bij de activiteiten!

 

Iedere Dinsdag: Bordspellen Campaign

19:30 uur

Kun je geen genoeg krijgen van bordspellen? Elke dinsdag komen Knights bij elkaar om de gehele avond bordspellen te spelen.

 

Zaterdag 2 juni: Duin LARP

19:30 uur

Duin: Imperium is een levend rollenspel (LARP) van Het Schimmenspel, georganiseerd in samenwerking met studentenvereniging The Knights of the Kitchen Table. In dit spel neemt iedere speler de rol aan van een lid van één van de drie Grote Huizen die zijn uitverkoren om de planeet Arrakis te besturen en de kostbare Specie te oogsten. Door samenwerking en allianties, maar ook door welgekozen verraad, duellen en aanslagen probeert ieder Huis zijn eigen prestige te vergroten. Maar geheime organisaties, verborgen agenda’s en oude vetes vertroebelen het speelveld, waar persoonlijke verlangens en heimelijke affaires het Huis kunnen baten, of ten val brengen. Wie slaagt er in de Keizer tevreden te stemmen en zijn of haar Huis naar grote hoogte te brengen? Wie is bereid de prijs te betalen? Wie lukt het om het universum naar de hand te zetten met de geheimen die verborgen liggen in het woestijnzand van Duin?

De LARP vindt iedere 1ste zaterdag van de maand plaats in de Corona.

Vragen of interesse? Mail dan naar schimmenspellarp@gmail.com.

 

Zondag 3 juni: Messing Naald

13:00 uur

Deze zondag zijn jullie weer van harte welkom met al jullie vragen en grootse kostuum plannen bij de Messing Naald. Wil iets maken maar weet je niet goed hoe je het moet aanpakken of waar je moet beginnen? Dan kunnen wij van de messing naald allicht helpen! Mail je idee naar mn@kotkt.nl en kom vooral langs!

(Voor niet-Knightsleden is het bijwonen van dit evenement 2 euro.)

 

Woensdag 6 juni: Open Roleplay Avond

19:30 uur

Het is weer tijd voor de maandelijkse Roleplay Avond. Kom deze avond en laat je verassen door de verschillende sessies die er zijn voorbereid door onze Story Tellers en Game Masters.

 

Donderdag 7 juni: Ivoren Wachters Zwaardvechttraining

19:30 uur

Op larps komt het regelmatig voor dat diplomatie faalt, en een ander soort “diplomatie” de overhand neemt. In zulke gevallen is het nuttig om beter met een larpzwaard om te kunnen gaan dan je tegenstander. De Ivoren Wachters staan klaar om je deze vaardigheid bij te brengen!

Pas op: de trainingen vinden buiten plaats, en worden afgelast bij slecht weer. Het afzeggen van trainingen wordt uiterlijk de dinsdag van tevoren bekend gemaakt, via de IW maillijst. Om op deze lijst te komen, mail IW@kotkt.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 10 juni: Fantasy Court

11:30 uur

Heb jij interesse in de wereld van Fantasy? Rollenspellen, LARP, en al hetgeen wat ermee te maken heeft? Zoek niet verder, we hebben de perfecte plaats om ervan te genieten! We organiseren een speciale Fantasy Fair: Fantasy Court op 10 juni.

Er zullen kraampjes zijn die allerlei dingen verkopen die thuishoren in de fantasywereld of je er deel van laten voelen. Er is bijvoorbeeld authentieke mede, spullen voor je LARP-karakter, interessante bordspellen, workshops, een LARP zwaardvecht-toernooi, muziek in stijl (o.a. Balfolk!) en veel andere mooie dingen.

Het gaat een leuke fair worden, dus houd de dag vrij in je agenda! https://www.facebook.com/events/121539801858080/

 

Woensdag 13 juni: De Violette Presentatoren presenteren: Eetestafette

18:00 uur

Dit jaar wordt een activiteit georganiseerd die tot een paar jaar terug jaarlijks te vinden was op de kalender en de VP wil deze traditie nieuw leven inblazen. Fiets in een groepje huizen af van je mede Knights om daar gezellig te eten. Na een hoofd en voorgerecht, verzamelen we allemaal bij Luna voor dessert. Kosten staan nog niet vast, maar deze zullen rond de €7 liggen. Aanvang om 18:00 bij Luna (behalve voor koks). Schrijf je in op het formulier in de Knightsruimte

 

Vrijdag 15 juni: ALV 60

19:30 uur

Bij deze zijn jullie uitgenodigd voor de 60e ALV der ESRG Knights of the Kitchen Table, die plaats zal vinden op 15 Juni 2018. De zaal zal geopend worden om 19:00, en de ALV zal beginnen om 19:30. De ALV zal plaatsvinden in Luna 1.240. De ALV en de bijbehorende stukken zullen Nederlandstalig zijn.

ALV 60 zal geen wissel-ALV zijn. In overleg met het kandidaatsbestuur is besloten om de verkiezingsprocedure anders te laten verlopen dan enkele voorgaande jaren. De stemming over bestuur worden, evenals de stemming over functies zal plaatsvinden op de eerste ALV van het komende academisch jaar. Het kandidaatsbestuur zal wel hun beleidsplan presenteren, en ze kunnen vragen gesteld worden.
Er zal een stemming plaatsvinden om Simon Kok toe te laten treden tot de Kas Controle Commissie.

 

Zaterdag 16 juni: Plotwever LARP (Changeling)

Lichtbaken Eindhoven is een fantasy LARP die speelt in de hedendaagse tijd, in onze stad Eindhoven. In deze LARP zijn de spelers wisselkinderen, gewone mensen die ooit naar Arcadia zijn ontvoerd door de Ware Fee en hebben weten te ontsnappen. Na hun ontsnapping ontdekten ze echter dat ze eigenschappen van Arcadia hebben overgenomen en nu wezens zijn van tussen deze werelden: wisselkinderen. In Eindhoven heeft een groep wisselkinderen zich verenigd in een vrijplaats met drie hoven, die elk hun eigen methoden hebben, met als gezamenlijk doel uit handen te blijven van de Ware Feeën.

Gaat het je lukken om niet de aandacht te trekken van je vroegere meesters? Weet je weer een leven op te bouwen in de gewone mensenwereld? Weet je je trauma te verwerken, of raak je overspoelt door emoties? Kom bij ons meespelen om hierachter te komen! plotweverlarp@gmail.com

Lichtbaken Eindhoven speelt elke 3e zaterdag van de maand.

Woensdag 20 juni: Tea @ Knights

19:30 uur

Deze woensdag is het weer tea@Knight. Twee maanden terug zijn sommigen van jullie al verlicht over hoe je een goed einde aan je emotionele boog bouwt. Daaruit kwam echter de volgende vraag naar voren: Wat is eigenlijk een emotionele boog?

Vandaar dat Raaf Kathelijne, speciaal voor jullie, jullie deze avond zal vertellen over de verborgen kern van een goede sessie: de emotionele boog. Hoe kies je je emotionele boog? Hoe bouw je deze op? Hoe herken je emotionele bogen, die er onbedoeld zijn ingeslopen, en hoe ga je daar vervolgens mee om? En uiteraard: Wat is die emotionele boog nu eigenlijk precies?

Dat en meer tijdens de laatste tea@Knight van het schooljaar.

 

Donderdag 21 juni: Ivoren Wachters Zwaardvechttraining

19:30 uur

Op larps komt het regelmatig voor dat diplomatie faalt, en een ander soort “diplomatie” de overhand neemt. In zulke gevallen is het nuttig om beter met een larpzwaard om te kunnen gaan dan je tegenstander. De Ivoren Wachters staan klaar om je deze vaardigheid bij te brengen!

Pas op: de trainingen vinden buiten plaats, en worden afgelast bij slecht weer. Het afzeggen van trainingen wordt uiterlijk de dinsdag van tevoren bekend gemaakt, via de IW maillijst. Om op deze lijst te komen, mail IW@kotkt.nl.

 

Woensdag 27 juni: Casual Knight – Schilderworkshop

19:30 uur

Vind jij die effen plastic poppetjes die je in alle bordspellen aantreft ook zo saai? Ben je het zat om generaal te zijn van een legioen aan grijs? Heb je interesse om je mini’s net die extra flair te geven? Doe mee met de miniatuur-schilderworkshop!

Voor slechts drie euro krijg je een kwast, een miniatuurtje, uitleg, en gebruik van alle nodige materialen om hem te schilderen. Schrijf je snel in op de inschrijflijst in het Garnizoen: je moet vóór 25 juni ingeschreven zijn om mee te doen!

 

 

————————————————————————————————————————

 

 

Every Tuesday: Board Game Campaign

19:30

Can’t get enough of board games? Want to play board games with new people? We spend each Tuesday night playing board games, and you are free to drop in.

 

Wednesday March 7: Open Roleplay evening

19:30

It’s the time for our monthly role-play night. Come and join our story tellers and game masters in the adventures they prepared for you.

 

Thursday June 7: IW Swordfighting training

19:30

It’s a common occurrence at larps that diplomacy fails, and a different kind of “diplomacy” is needed. In such cases it’s quite useful to be more skilled with a larp sword than your opponent. The Ivoren Wachters are here to teach you this skill!

Pay attention: trainings take place outside, and are cancelled in case of bad weather. Cancellation of trainings is announced the Tuesday before at the latest, using the IW mailing list. If you want to be on this list, mail IW@kotkt.nl.

 

Sunday June 10: Fantasy Court 2018

11:30

Are you interested in the realm we call Fantasy? Roleplaygames, LARP, and all sort of related stuff? Then stop looking, we have the perfect place to enjoy it all! Cause we’ll be holding a special Fantasy Fair: Fantasy Court on 10th of june!
We’ll have stalls selling so many different things that belong in the Fantasy world OR make you feel a part of one. For instance some authentic mead, supplies for your LARP character, interesting Boardgames, some workshops, a LARP swordfighting tournament, music in style (o.a. Balfolk!) and many other beautiful things
It promises to be a fun (af)fair, so be sure to keep the day open on your schedules!

https://www.facebook.com/events/121539801858080/

 

Wednesday June 13: The Violette Presentatoren present: Diner @ Knights

18:00

Up to a few years ago, this activity was held every year and the VP intents to renew this tradition. Together with a small group you will cycle to houses of other Knights where you will eat a course. After an entree and main, we gather at Luna for dessert.

Costs are not set yet, but expected to be around €7. We gather at luna 18:00 (for non chefs). Sign up at the form in the Knights room.

 

Friday June 15: GMM 60

19:30

You are hereby invited to the 60th General Members Meeting (GMM) of ESRG Knights of the Kitchen Table, which will take place on the 15th of June 2018. The room will be opened at 19:00, and the GMM will start at 19:30. The GMM and any accompanying pieces will be in Dutch.

GMM 60 will not feature a change of board members. Together with the candidate board, the choice was made to change the election procedure with regards to several previous years. The vote on becoming board members, and likewise the vote on specific functions, will take place on the first GMM of next academic year. The candidate board will, however, present their policy plan, and questions can be asked to them.
A vote will be cast on allowing Simon Kok to join the Treasury Inspection Committee.

 

Thursday June 21: IW Swordfighting training

19:30

It’s a common occurrence at larps that diplomacy fails, and a different kind of “diplomacy” is needed. In such cases it’s quite useful to be more skilled with a larp sword than your opponent. The Ivoren Wachters are here to teach you this skill!

Pay attention: trainings take place outside, and are cancelled in case of bad weather. Cancellation of trainings is announced the Tuesday before at the latest, using the IW mailing list. If you want to be on this list, mail IW@kotkt.nl.

 

Wednesday June 27: Casual Knight – Painting workshop

19:30 uur

Do you also think the bare plastic miniatures in all your board games are boring? Are you tired of being the general of a legion of grey? Are you interested in giving your mini’s a bit of additional flair? Participate in the miniature painting workshop!

For only three euro you get a brush, a miniature, painting instructions, and usage of all the necessary materials to paint it. Sign up quickly on the registration form in the Garnizoen: you have to be signed up before the 25th of June to participate!