Intern

Deze categorie bevat enkele pagina’s die relevant zijn voor Leden alsmede informatie over de organisatie van de verenging.

Commissies en Ordes: Een lijst van de commissies en Ordes in onze verenging en hun rol.
Huisregels en Statuten: De Huisregels, Statuten en het huishoudelijk reglement van de verenging zijn openbaar beschikbaar en kunnen hier gevonden worden.
Knights App: De Knights App is het deel van de website dat enkel voor leden toegankelijk is. Her wordt voornamelijk gebruikt voor het regelen van de eetlijst en het bijhouden van zaken.

Eetlijst Faq: traditioneel koken de Knights elke verenigingsdag samen. Hier staat informatie over hoe dit plaatsvind.